>>>>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<<<<<    
       กำหนดการกิจกรรมลอยกระทง  
  กิจกรรมลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรักษา...
  โพสวันที่
       
       กำหนดการกิจกรรมวันไหว้ครู
  กิจกรรมวันไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้...
  โพสวันที่
       
       กำหนดการกิจกรรมกีฬาสี
  กิจกรรมกีฬาสีจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง...
  โพสวันที่
       
       กำหนดการกิจกรรมทำบุญโรงเรียน
  กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่...
  โพสวันที่
 
นายใจ ยอดดำเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     บทเรียนออนไลน์      
    วิชาคณิตศาสตร์
    วิชาชีวะ
    วิชาเคมี
    วิชาฟิสิกค์
    วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    วิชาประวัติศาสตร์
     กิจกรรมงานแนะแนว
    ทุนการศึกษา
    ข่าวกาศึกศาต่อ
    ดูงานสถานที่ต่างๆ
    ระดมทุนเพื่อการศึกษา
     แบบสำรวจความคิดเห็น
    ท่านคิดว่าโรงเรียนเราควรจะ
 พัฒนาด้านใดมากที่สุดในขณะนี้ ?
 
อาคารสถานที่
ด้านวิชาการ
การบริหารจัดการ
ครูผู้สอน
ด้านผู้เรียน
     ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2556
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
     สถิติผู้เยี่ยมชม
    ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
    หมายเลข IP 127.0.0.1
    ผู้เข้าชมทั้งหมด 123,456
   
 บริการข้อมูล/เว็บไซต์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
ตารางสอน
การตัดเกรดนักศึกษา
 
 ข่าวสอบราคา
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Date Uploaded: 05/11/2556
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
Date Uploaded: 05/11/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รายการ

Date Uploaded: 05/11/2556
 
 ข่าวสมัครงาน
ใบสมัครเข้ารับการแข่งขัน/คัดเลือกเป็นอาจารย์
พนักงานประจำตามสัญญาและ ฯลฯ
ใบสมัครเข้ารับการแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานโรงเรียน
รายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานโรงเรียนสายวิชาการ

Date Uploaded: 05/11/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
บุคคลทั่วไปเพือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานโรงเรียน
สายสนับสนุน(ตำแหน่งนักวิชาการคอมฯ)

Date Uploaded: 05/11/2556
 
 
 บริการข้อมูล/เว็บไซต์สำหรับนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ตารางเรียน
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
บริการอีเมล์สำหรับนักเรียน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ชมรมศิลปะการแสดง
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร
จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Date Uploaded: 05/11/2556
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Date Uploaded: 05/11/2556
ประกวดราคาโครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร
จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Date Uploaded: 05/11/2556
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่
งานก่อสร้าง

Date Uploaded: 05/11/2556
 
     
User :
Pass :
   
       
โรงเรียนวังประจบวิมยาคม
ถ. จรดวิถีถ่อง 192 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
www.wangprachop.ac.th E-mail. mywangprachop@gmail.com.Facebook https://www.facebook.com/wangprachop โทร/โทรสาร : 055-891585 (งานสารสนเทศ)
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.